ESCOLMA DA POESÍA GALEGA

escolma da poesia galega 350x375A forza e máis a calidade da xoven poesía galega é hoxe un feito. Nembargantes, hai tempo que non tiñamos unha panorámica xeral do traballo dos nosos novos creadores. O poeta a crítico Xosé Lois Garcia preparou esta escolma, e veleiqui por fin unha representativa mostra da pruducción dos novos poetas.


___________

Titulo: ESCOLMA DA POESÍA GALLEGA
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1984
Edita:SOTELO BLANCO EDICIONES