ensaios 2
NACIONALIDADES COLONIZADAS DA EUROPA OCCIDENTALensaios 2O integrismo nacional e a ideoloxía das clases dominantes no XIX, estaba , na sociedade occidental, inspirado na ideoloxía de Gabineau. Coa presenza das doutrinas de Marx sobre o materialismo dialéctico e coa orixen das especies de Darwin, interprétase a historia "biolóxica" eestúdase o comportamento do home en diferentes grupos culturais; surden as primeiras àportacións á antropoloxía cultural, onde as sociedades humanas son estudadas no seu propio contexto.

_________________

Titulo: NACIONALIDADES COLONIZADAS DA EUROPA OCCIDENTAL
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1980
Edita: FOLLAS NOVAS - EDICIÓNS