Participantes


homenaxe1Alfonso Blanco Torrado.
António José Queirós
Camilo Gómez Torres.
Clara Vázquez.
Cristina Mello.
David Otero.
Fernando Andrade de Lemos.
Flora Enríquez Rodríguez
Francisco Calderón Martín
Henrique Rabuñal Corgo.
Hermano Manuel.
Joan Herrero
Juan Pablo Beas.
Julião Soares Sousa.
Leonel Cosme.
Lívio de Morais
Manuel Regal Ledo
Manuel Rodriguez Vaz.
Manuel Xosé Neira.
Miguel Seoane
Nuno Feria.
Pires Laranjeira
Ramón Caride Ogando.
Ramón Rodríguez Porto.
Veiga Luís.
Vicente Araguas
Xesús Alonso Montero.
Xoán Neira
Xosé Antón Miguélez.
Xosé Antón Pérez Bouza.
Xosé Carlos Gómez Alfaro.
Xosé María Dobarro.
Xosé Ramón Pousa.
Xosé Váquez Pintor.