Xosé Lois García
Polas diversas xeografías da Lusofonía

Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, 2013, 866 páxinas