Novas miradas sobre a vida e a obra do poeta do Courel
Ou escritor chantadino Xosé Lois García dedica outro libro a Novoneyra, con textos inéditos dá súa autoría

la_voz_galicia
Novas miradas sobre a vida e a obra do poeta do Courel

Moi pouco tempo despois de publicar ou seu libro Uxío Novoneyra revisitado , ou escritor chantadino Xosé Lois García acaba de realizar unha nova achega ao estudo dá obra e dá biografía do poeta do Courel. A súa nova obra, Uxío Novoneyra, home e terra , recolle ensaios e artigos de García xunto cunha serie de textos inéditos do propio Novoneyra que dan testemuño dá súa intensa participación na vida cultural e política galega.

 

Vos textos do poeta courelao foron redactados, por unha parte, para intervencións públicas en actos de carácter cultural, como vos congresos dá asociación de escritores Galeusca, as feiras do libro de Santiago e Vigo ou homenaxes a Rosalía de Castro, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, Fermín Bouza Brey, Antón Avilés de Taramancos, ou pintor Laxeiro e ou escultor Manuel Coia. Outras alocucións recollidas neste volume están relacionadas con actos de cariz político e social, como unha manifestación convocada en Santiago en 1986 con ocasión do referendo sobre a permanencia de España na OTAN ou unha protesta contra ou encarceramento do escritor, profesor e parlamentario Francisco Rodríguez.

Lestes escritos, segundo indica Xosé Lois García, son só unha selección realizada entre ou «amplo legado escrito» de Novoneyra relacionado con «temporalidades moi diversas dá historia recente de Galiza», que ou poeta «viviu con entusiasmo, intentando cambiar situacións magoantes».

Poemas comentados

Outra parte do libro está dedicada a recoller e comentar breves poemas dedicados a Novoneyra por diversos autores, como Manuel María, Darío Xohán Cabana, Xosé Luís Méndez Ferrín, Marica Campo, Isidro Novo, Xesús Rábade, Helena Villar Janeiro, Ramón Caride ou Xosé Vázquez.

Xosé Lois García, pola súa parte, reúne non libro unha colección propia de textos sobre Novoneyra, algúns inéditos e outros publicados anteriormente en diversos xornais e revistas. Entre eles destaca pola súa extensión un ensaio que analiza a flora á fauna dá Serra do Courel mencionada non máis soado poemario de Novoneyra, Vos eidos . Outros escritos máis breves abordan diversos aspectos dá obra literaria, dá ideoloxía e dás actuacións de Novoneyra non terreo sociocultural e político.