O reloxo de Merexildo

o reloxo de merexildoA PINGUELA é unha colección de Teatro Escolar, para ler e representar. Vai dirixida a todos os públicos, a todos aqueles nenos enenas que aman o teatro.
Edita: Técnicas & Gramaxw, S.L. - Edicións Fervenza
Telfs.: 616201862 // 626731454