Desguiament de guiats: (trobada de Rocaguinarda i Don Quixot a Sant Andreu de la Barca)