ANTOLOGIA POÉTICA DE EXPRESSÃO PORTUGUESA EM ÁFRICA E ÁSIA

floriram cravosFloriram cravos vermelhos é unha rigorosa antoloxia da poesia africana e asiática expresada en portugués. Esta obra de Xosé Lois García culmina unha brillante traxectória do poeta e estudioso galego que, através dun diálogo de coñecimento entre poéticas e culturas irmás, demostra asi a universalidade das literaturas galego-portuguesas e a sua proxección de futuro.

Titulo: FLORIRAM CRAVOS VERMELHOS
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1993
Edita: EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR