Tao te King de Lao Tse. Versión en galego de Xosé Lois García

tao te king
Xénero: Tradución (Poesía)
Publicación: 2006
Observacións: Edición, tradución e adaptación de Xosé Lois García.
Toxosoutos
Presentación editorial