Carles Riba. Cantares d'amor e d'amigo (1990)

Carles Riba
Carles Riba. Cantares d'amor e d'amigo (editor)
Xénero: Poesía
Publicación: 1990
Observacións: Poemas neotrobadorescos en lingua galega de Carles Riba.
Ediciós do Castro