Discursos parlamentario 1931-1936

discursos parlamentario  1931 1936Durante o periodo de 1931-33 desenrólanse moi destacadas intervenciós no Parlamento. Os galeguistas preséntanse con honestidade e conscentes do proceso reivindicador que Galicia tiña que realizar: "Fomos derrotados -di Castelao- precisamente pola nosa decencia política e a nosa pureza democrática; é decir, polo noso republicanismo". ¿ Por qué tuveron que soportar os galeguistas istas incomprensiós ? Cicais a razón máis acertada é que ós republicás do "Olimpo" non lles interesaba de ningún xeito que os galegos se ergueran da súa postración secular e recharan o xugo imperialista.

Titulo: DISCURSOS PARLAMENTARIOS (1931-1936)
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1978
Edita: EDICIÓS DO CASTRO / HISTORIA