Rosalírica

rosalírica
Xénero: Edición crítica (Poesía)
Autor: Xosé Lois García
Publicación: marzo de 1985
Observacións: Homenaxe de 27 poetas portugueses a Rosalía.
Ediciós do Castro