Nacionalidades colonizadas da Europa occidental (1980)

nacionalidades colonizadas da europa occidentalO integrismo nacional e a ideoloxía das clases dominantes no XIX, estaba , na sociedade occidental, inspirado na ideoloxía de Gabineau. Coa presenza das doutrinas de Marx sobre o materialismo dialéctico e coa orixen das especies de Darwin, interprétase a historia "biolóxica" eestúdase o comportamento do home en diferentes grupos culturais; surden as primeiras àportacións á antropoloxía cultural, onde as sociedades humanas son estudadas no seu propio contexto.

_________________

Titulo: Nacionalidades colonizadas da Europa occidental
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1980
Edita: Follas Novas - Edicións

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar