Aportacións para un vocabulario da flora e da fauna no "Terra Chá" de Manuel María


aportacions para un vocabulario da flora e da fauna no terra Cha de manuel maria 230x335XOSÉ LOIS GARCÍA
Non é difícil a pesquisa sobre a flora e a fauna galega na poesía de Manuel María. O "Terra Cha" non é o primeiro libro privilexiado en conter acentos botánicos e zoolóxicos. A idea do poeta, en introduccir todo aquelo que observou e formou parte da súa vida e das súas emocións, ten unha transcendencia notábel nas formulacións líricas que emanan dese meio ao cal pertence e viviu o poeta. Non diremos que Manuel María é un poeta bucólico ou da paisaxe, simplesmente sírvese dela porque é o recurrente que lexitima as súas accións e os seus acentos. Con palabras máis axustadas, diríamos: un home da terra. E se é un home da terra, sen artiluxios, verificaremos que o demais só lle ven por engadidura.

 

Ler máis:Aportacións para un vocabulario da flora e da fauna no "Terra Chá" de Manuel María PDF