Domingo 14 de agosto de 2005


homenaxe1 -10.00, Concentración no Hotel Mogay para visitar diversos lugares do Concello de Chantada.
-11.00, Visita ao monte do Faro e ofrenda ao trobador Xohan de Requeixo,
-12,00, Visita ás ribeiras do Miño.
-13.00, Xantar (almoça).
-15.00, Viaxe en catamarán polo río Miño e regreso a Chantada,