Animalario
Os animais vístense de verso nestes poemas dirixidos aos nosos lectores máis novos.Trátase dunha viaxe cara a un dos lugares que máis debemos coidar e respectar: a Natureza.Un canto que convida a que todos os seres vivos camiñemos da man durante a nosa existencia.Sen dúbida, este"Animalario"infantil ha espertar sentimentos que, ás veces, semellan adormecidos e precisan da literatura para aflorar.

itulo: Animalario
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 2012
Editorial: EVEREST