Animalario
Os animais vístense de verso nestes poemas dirixidos aos nosos lectores máis novos.Trátase dunha viaxe cara a un dos lugares que máis debemos coidar e respectar: a Natureza.Un canto que convida a que todos os seres vivos camiñemos da man durante a nosa existencia.Sen dúbida, este"Animalario"infantil ha espertar sentimentos que, ás veces, semellan adormecidos e precisan da literatura para aflorar.

itulo: Animalario
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 2012
Editorial: EVEREST

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar