Xosé Lois García,

Xente de inverno"XENTE DE INVERNO" é o primeiro libro de contos de Xosé Lois García que abrangue aquela Galicia negra das décadas do coreta e cincuenta; a Galicia da súa primeira infancia. Este libro, testemuña esa fonte inesgotábel das historias do mundo rural galego e, moitas delas, teñen un contido oral que xa nos nosos días están bastante esquencidas. Xosé Lois García, neste libro, aínda esprime todo ese sentimento e visión ruralista que él viviu en carne viva e foi protagonista dalgunhas destas historias.

 

Titulo: XENTE DE INVERNO
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1995
Edita: EDICIÓS DO CASTRO