ALÉN DO AZUL

alen do azul(UNHA DUCIA DE POETAS GALEGOS EN CATALUNYA)

Son infindos os camiños polo que transcurre a poesía galega na emigración. Esta poesía é o refrexo das inquedanzas deses poetas que con rosto e espírito maduro e aberto foron particularizando diversos estadios da realidade do noso país: Galicia. Os poetas galegos da emigración souperon estar inscritos e fixados no espacio xeográfico galego creando a súa obra que moitas das veces respondía ás inquedanzas e ás vicisitudes que os poetas afincados en Galicia visualizaban dela.

Titulo: ALÉN DO AZUL
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1999
Edita:Edicios do CastrO