Lectura e itinerario posíbel polo Terra Cha de Manuel María

Terra cha 210x315No prólogo de "Os Eidos" de Uxío novoneyra. datado en 1955, dice o seguinte Ramón Piñeiro: " Porque Galicia, que ten grandes poetas, non ten aínda o seu gran Poema. E o gran Poema de Galicia non poderá ter realidades senón refrexando a voz da Terra. Na vida da cultura galega , a Terra é un elemento aitivo e esencial. A nosa realidade cultural ven a ser a integración do humán e mailo telúrico. cualidade peculiarísima da nosa cultura. quizáis a máis difícil de comprender para os alleo". Nada Máis certo que esa integración humán con calquer elemento telúrico e que é o millor reflexo e a máis auténtica medida para precisar o valor dun espazo habitábel transferido á conciencia do poeta ou do narrador.
__________
Titulo: LECTURA E ITINERARIO POSIBEL POLO TERRA CHA DE MANUEL MARIAS
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1994
Edita: SERVICIO PUBLICACIÓNS DEPUTACIÓN PROVINCIAL LUGO