juratsCONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE JURATS DE SANT ANDREU DE LA BARCA 1594 

 

Edita: Ajuntament Sant Andreu de la Barca
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 2006