Cruïlles de Sant Andreu de la Barca

sabarca

 

 

 

 

 

 

 

 
Titulo: GRUÏLLES DE SANT ANDREU DE LA BARCA
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 2006
Direitos: Xosé Lois García - FROUSEIRA

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar