A idade do orballo

a idade do orballoAidade do orballo conxuga dúas expresións que consolidan a creatividade narrativa do autor: o real e a ficción. Dous contextos que transcenden unificados e sen perder cada un deles a súa identidade e atribución.
Un auténtico inventario de formulacións e referencias á terra, ao home e con recorrencia ao mito e á historia, todo en clave de ficción.


Titulo:A IDADE DO ORBALLO
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 2009
Editatorial: EDITORIAL EVERGRÁFICA, S.L.
EVEREST GALICIA, S.L.
www.everestgalicia.com