Castelao i Catalunya

castelao i catalunyaEra necesario revelar á xeración de cataláns que non viveron o preciso intre en que o noso Guieiro desenrolaba a súa tarefa de defender a nosa Terra e con ela as demáis nacionalidades, que Castelao aínda que era sóbor de todo amante e defensor dunha terra enclavada aló no fin da Iberia, a mil e pico de quilómetros de Catalunya, Compartíu con cataláns na propria patria de Maciá e Companys, ledicias, tristuras e loita po los direitos dos pobos asoballados.

___________

Titulo: Castelao i Catalunya
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1979
Edita: EDICIÓN BILINGÜE