Castelao i Catalunya

castelao i catalunyaEra necesario revelar á xeración de cataláns que non viveron o preciso intre en que o noso Guieiro desenrolaba a súa tarefa de defender a nosa Terra e con ela as demáis nacionalidades, que Castelao aínda que era sóbor de todo amante e defensor dunha terra enclavada aló no fin da Iberia, a mil e pico de quilómetros de Catalunya, Compartíu con cataláns na propria patria de Maciá e Companys, ledicias, tristuras e loita po los direitos dos pobos asoballados.

___________

Titulo: Castelao i Catalunya
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1979
Edita: EDICIÓN BILINGÜE

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar