Homenaxe ao escritor Xosé Lois García - Sábado 13 de agosto de 2005


homenaxe1-9.00,Sesión inagural

Cristina Mello (da Comisión Organizadora/ Directora do Instituto de Lingua e Literatura Potuguesas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)

"As raçöes do Coloquio".

Sesión 1
Moderador: Lívio de Morais
Participantes:
-9.30, Pires Laranjeira. “Una palabra apenas: amigo!”
-9.45, Hermano Manuel. “O homem por tras dos escritor”
-10,00, David Otero. “Un referente de pretextos. O escritor na súa Terra”.
-10.15, António José Queirós. “Xosé Lois Garcia e vila Meã: um escritor na outra margen”.

Sesión 2
Moderador: Xosé Antón Pérez Bouza
Participantes:
-10.30, Xosé Ramón Pousa. “Xosé Lois García: Emigración conciencia política e sentimiento”.
-10.45, Francisco Calderón Martín. “Xosé Lois García: Un intelectual curtido en la Seat y en la Universidad de Barcelona.
-11.00, Joan Herrero. “L’obra periodística de “Xosé Lois García a Catalunya”.
-11.15, Juan Pablo Beas. “Les obres Institucionals en catalá de “Xosé Lois García”.
-11.30, Miguel Seoane. “Ecos da Berenguela desde Barcelona. Achegas aos artigos publicados en Galicia Hoxe por “Xosé Lois García”.
-11.45, Descanso.

Sesión 3
Moderador: Pires Laranjeira
Participantes:
-12.00, Nuno Faria. " Sobre o galego-portugués: uma comunidade falante 300 milhões de pessoas".
-12.15, Lívio de Morais. "Xosé Lois García: Investigador de África".
-12.30, Manuel Rodriguez Vaz. "Xosé Lois García i Angola: convergências e discrepações".
-12.45, Julião Soares Sousa. "A componente aficanista de Xosé Lois García".
-13.00, Leonel Cosme. "O que motiva um poeta galego em Angola?"

-13.30, Xentar (Almoço) Hotel Mogay.

Sesión 4
Moderador: Antonio José Queirós.
Participantes:
-15.30, Veiga Luís. "Xosé Lois García , crítico de arte".
-15.45, Manuel Regal Ledo. "Santa María de Pesqueiras: historia, visitas e descrición dun monumento singular da Ribeira Sacra".
-16.00, Fernando Andrade de Lemos. "Xosé Lois García o mundo maravilhoso do símbolo".
-16.15, Flora Enríquez Rodríguez. "Aproximación ós estudios de Xosé Lois García sobre o románico de Amarante (Portugal) e da Ribeira Sacra".

Sesión 5
Moderador: Xosé Vázquez Pintor.
Participantes:
-16.30, Xoán Neira. "A literatura infantil na obra de Xosé Lois García".
-16.45, Ramón Rodríguez Porto. "Xosé Lois García: teatro no corazón de Galicia".
-17.00, Clara Vázquez. "Da viveza costumista á sobriedades artúrica no teatro de Xosé Lois García".
-17.15, Henrique Rabuñal Corgo. "Xosé Lois García e o teatro galego".

Sesión 6
Moderador: Flora Enríquez.
Participantes:
-17.30, Xesús Alonso Montero. " A poesía galega do poeta catalán Carles Riba, biogrfía comentada",
-17.45, Xosé Antón Pérez Bouza. "As estremas do realismo e a linguaxe Xente de Inverno".
-18.00, Ramón Caride Ogando. "Xente de Inverno, unha interesante achaga narrativa no Corpus literario de Xosé Lois García".
-18.15, Descanso.

Sesión 7
Moderador: Clara Vázquez.
Participantes:
-18.30, Vicente Araguas. "Algúns aspectos da poesís de Xosé Lois García".
-18.45, Xosé María Dobarro. "Xosé Lois García e a colección Val de Lemos".
-19.00, Xosé Váquez Pintor. "Memento Homo".
-19.15, Cristina Mello. "O lirismo perene na poesia de Xosé Lois García".

Sesión 8
Moderador: Ramón Caride.

Participantes:
-19.30, Manuel Xosé Neira. "A expresión amatoria na poesía de Xosé Lois García".
-19.45, Xosé Antón Miguélez. "Unha lectura cristiá da poesía de Xosé Lois García ".
-20.00, Xosé Carlos Gómez Alfaro. "O Ribeiro de Xosé Lois García en Falo de Baco".
-20.15, Alfonso Blanco Torrado. "Xoxé Lois García e Manuel María".
-20.30, Camilo Gómez Torres. "A estructura e o significado cultural (etnográfico) en Do Faro ao Miño ".
-22.00, Cea (Jantar). Hotel Mogay. Coa participación do grupo musical galego a Quenlla e da cantante brasileira, Vanessa Pinheiro.